ALGEMENE VOORWAARDEN

TICKETS

 • Festival- en campingtickets en food/drink vouchers worden niet teruggenomen, terugbetaald of geruild. Er is geen herroepingsrecht mogelijk.
 • Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Koop uw ticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets enkel bij de erkende verkooppunten.
 • Namaak van het ticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de 'wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen' (BS 30 juli 2013).
 • Ticketprijzen zijn bepaald door de organisator en zijn exclusief administratie/servicekosten aangerekend door de ticketingpartner.
 • Voor al uw vragen m.b.t. tickets aangekocht via internet kunt u terecht bij op de support-pagina van onze ticketing partner: Eventix
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen recht tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. De koper van een ticket bevestigt ook afstand te doen van enig verhaal van zijn tickets of vouchers in een overmachtsituatie.
 • Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator.
 • Tickets mogen niet doorverkocht worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de officiële ticketverdeler of organisator. De festivaltickets die zonder deze toestemming van de officiële ticketverdeler en/of organisator worden doorverkocht, geven geen recht op toegang. De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren van zodra wordt vastgesteld dat ondanks dit verbod tickets te koop worden aangeboden. De kosten als gevolg van de annulatie worden verhaald op de koper.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.
 • Indien wel een factuur gewenst is (B2B), dient op voorhand een verzoek te worden gericht via onze contactpagina. Er worden geen facturen gemaakt voor door B2C-verkoopkanalen aangekochte tickets. Informeer u goed bij de organisatie naar de specifieke B2B-pakketten en voorwaarden. Er zijn specifieke facturatievoorwaarden.
 • Bij annulatie van het Dream island Festival worden festival- en campingtickets, food/drink vouchers nooit terug betaald. 

OVERIGE

 • Betreding van het festivalterrein en de camping impliceert dat u instemt met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht met mogelijke aftasting.
 • Gezien de verhoogde veiligheidsvoorschriften raden we ten sterkste af om rugzakken/handtassen mee naar het festivalterrein te nemen. Rugzakken/handtassen die toch worden meegebracht, zullen worden gecontroleerd. Bij niet naleven of meewerken aan deze controle, behoudt de organisatie het recht u de toegang tot het festivalterrein te ontzeggen.
 • Toegang tot het festivalterrein kan te allen tijde geweigerd of ontzegd worden.
 • De artiesten en de organisatoren van het festival kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval (in de ruimste zin mogelijk).
 • Activaties en standen (o.a. foodcatering, FestiTent ...) worden niet uitgebaat door BV Dream Island Festival, deze laatste kan voor de werking hiervan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal of om het even welk gebeurlijk ongeval.
 • Officiële verkoop van T-shirts en souvenirs gebeurt uitsluitend binnen het festivalterrein.
 • Er worden opnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd. Bij betreding van het festivalterrein doe je afstand van je portretrecht.
 • Enkel met een geldig ticket of festivalbandje krijg je toegang tot het festival.
 • Elke vorm van promotie (afficheren, flyeren) in en rond de camping- en festivalsite is ten strengste verboden zonder toestemming van de organisatie. Dit geldt ook voor de parkings.
 • Het is verboden het volgende binnen te brengen op de festivalsite: dieren, alcohol, glas, blik, flessen (plastic en glas), camelbags, (professioneel) audiovisueel materiaal, wapens, drugs, vuurwerk, stokken, scherpe voorwerpen en elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd.
 • Wapenbezit en drugbezit is bij wet verboden, de ordediensten worden zonder uitzondering onmiddellijk verwittigd bij vermoeden van bezit.
 • Er mag geen vuur gemaakt worden.
 • Vriendelijk zijn kost geen geld en een kleurrijke outfit houdt de sfeer erin.
 • Er mag geen handel gedreven worden.
 • Wie de regels overtreedt en/of de richtlijnen van de organisatie niet volgt, wordt de toegang tot het camping- en festivalterrein geweigerd. Tickets noch vouchers worden terugbetaald.
 • Parkeren kan enkel op de officiële Dream Island Festival parking. Wildparkeren in de omgeving rond het festival is ten striktste verboden. Voertuigen die verkeerd geparkeerd staan, worden weggetakeld en kunnen - na het betalen van het nodige losgeld - worden afgehaald bij de politie. Voor de parkings gelden aparte voorwaarden, men betaalt enkel een beperkte bijdrage voor de huur en de toewijzing van een parkeerplaats, niet voor de bewaking. De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het festivalreglement en de hierin aangehaalde principes zijn bij uitbreiding ook van toepassing op de parkings en camping.
 • De camping heeft eveneens zijn eigen extra reglement, dat kampeerders uiteraard ook moeten naleven.
 • De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht om dit reglement aan te passen om de veiligheid van de festivalbezoeker te garanderen.